De BB is in gesprek gegaan met festival Spoffin n.a.v. berichtgeving in de media dat de gemeente Amersfoort de vierjaren subsidie-aanvraag (voor de periode 2025-2028) heeft afgewezen. Daarmee dreigt het festival te verdwijnen, na de editie van 2024.
Het doel van het gesprek was tweeledig:

  • iets dieper duiken in het waarom van de afwijzing
  • hoe kunnen wij als verenigde artiesten bijdragen aan het behoud van het festival.

Lees hier het verslag van dit overleg.