Nieuw cultuurmakersfonds voor professionele makers zonder meerjarige subsidie

Het Cultuurfonds heeft een nieuwe regeling voor kleinere erfgoedorganisaties, die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Hiermee worden zij aangemoedigd om educatieve projecten op te zetten en op andere manieren hun organisatie weerbaar te maken in de anderhalvemeter-samenleving.

De projecten moeten het langetermijndoel hebben om de erfgoedvrijwilligers en/of organisatie te verstevigen of versterken. Denk daarbij aan projecten waarbij de educatieve informatie wordt uitgebreid of waar verder gedigitaliseerd wordt. Voorbeelden van projecten zijn:

  • Aanpassing/updaten van de website of database
  • De aanschaf van benodigde hardware, bijv. een bezoekersregistratiesysteem
  • Uitbreiding/ontwikkeling van audiotours of routes met QR-technologie door de buitenruimte (park of omgeving monument)
  • Digitalisering archief of collectie