De Belangenvereniging Buitentheater (BB) heeft dit voorjaar een enquête uitgezet onder 350 artiesten werkzaam in het buitentheater.
Deze enquête was een eerste stap om een beter zicht te krijgen op wie er werkzaam zijn in het buitentheater, hoe artiesten over het algemeen werken, hoe men in een inkomen voorziet en waar de behoeften liggen voor ondersteuning, belangenbehartiging en professionalisering. De enquête is aan 350 artiesten verzonden, zowel leden als niet leden van de BB. In totaal hebben 120 respondenten de enquête ingevuld. De resultaten zijn te lezen in het besloten deel van onze site onder Downloads.