Wat we doen

MISSIE

De Vereniging stelt zich ten doel interactieve kunstvormen in de openbare ruimte in Nederland te promoten als een eigen en volwaardig cultureel genre. De vereniging ziet zichzelf als een belangenbehartiger voor alle makers, uitvoerenden en spelers die in de openbare ruimte werken. Dit zijn – maar beperkt zich niet tot – makers en werkers op de vloer op het gebied van locatietheatermakers, dansers, beeldend kunstenaars, performance en circusartiesten, straat- en cirkelartiesten.

De vereniging wil:

 • een netwerk zijn op nationaal en internationaal niveau
 • erkenning van het culturele genre en de verbetering van productie- en presentatie mogelijkheden
 • een zo breed mogelijk publiek met dit genre in aanraking brengen
 • onze vaardigheden, ervaringen en kennis delen
 • het genre verder ontwikkelen en de kwaliteit verbeteren/professionaliseren

We zijn VERBONDEN en STEUNEN elkaar.

We staan OPEN voor IEDEREEN, ongeacht achtergrond of overtuiging.

We zijn OPTIMISTISCH, en ALERT op nieuwe mogelijkheden en kansen.

 ACTIVITEITEN

 • Jaarvergadering (ALV)
 • Winterbijeenkomst
 • Digitale nieuwsbrief
 • Facebook
 • Website met kennisbank, vacatures, oproepen, links
 • Kennisuitwisseling
 • Organisatie workshops
 • Overleg met festivals
 • Lobby naar politiek, fondsen, overheden
 • Streven naar betere betaling van zzp-artiesten