Lid worden van de Belangenvereniging Buitentheater (BB)

Je kan je hier naast al inschrijven.

Na aanmelding ontvang je uiterlijk binnen 1 werkweek bericht of je lidmaatschap is goedgekeurd. Je ontvangt dan ook het betaalverzoek. Je ontvangt tegelijkertijd je inloggegevens voor de site en instructies hoe je je profiel op de site kan aanmaken. In de toekomst krijg je dan de nieuwsbrief in je mailbox en toegang tot het alleen leden deel van de website.
Een keer per jaar krijg je per mail een factuur om het lidmaatschap te voldoen.

Het ‘alleen leden’ deel van de website bevat:
– Een prikbord voor advertenties, vragen en discussie
– Een lijst van de buitentheaterfestivals in Nederland
– Nuttige links en downloads

Kosten

Je kan kiezen voor een individueel lidmaatschap of je aanmelden als gezelschap. In dat laatste geval zijn alle leden van je gezelschap in een keer lid.

Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 50 per lid en € 100 per gezelschap per jaar.

De bedragen worden jaarlijks in de ALV vastgesteld op basis van het aantal leden en de uit te voeren taken.

Uit het lidmaatschap worden betaald:

  • Oprichtingskosten
  • Bureaukosten en uren
  • Opzetten en bijhouden website / Facebook
  • Organisatie Algemene Ledenvergadering
  • Digitale nieuwsbrief
  • Lobby en vertegenwoordiging
  • Organisatie van workshops op basis van wensen van leden
  • En waar de leden verder voor kiezen….

Spreekuur

‘We komen elkaar momenteel niet tegen op festivals maar we vinden het belangrijk elkaar te ontmoeten.’ Daarom houdt het bestuur momenteel online bijeenkomsten. Een groepsmeeting of digitaal spreekuur, wellicht met een plenair deel gevolgd door bijeenkomsten in kleinere groepen.